KB Communications AB

Den här hemsidan visar några exempel på redaktionell text som jag har fått publicerad i olika branschmedia.

Nu arbetar jag mer och mer med webcopy;
efter sommaren kommer några exempel på det.

KB Communications kan höja er synbarhet i branschrelaterade
mediekanaler. Vi har mångåriga upparbetade kontakter, speciellt
inom branschmedia för uthyrning, bygg och gruva.

KB Communications AB